שאמאניזם עברי – ללכת בפרדס

מיומנותו של השאמאן היא התנועה בין העולמות והמפגש הבלתי אמצעי שלו עם הרבדים השונים של המציאות. מפגש זה הוא תמיד מפגש ישיר ויחודי, כלומר אין השאמאן עובד על פי תבנית קבועה אלא מסכים בכל פעם ללכת אל הלא נודע על מנת לפגוש ולראות את מה שיש באמת, ולכן גם בסיס עבודתו היא החוויה של הרגע, שהיא תמיד אותנטית ואמיתית ואינה מעורבבת עם פרי הדמיון.

השאמאניזם העברי מבוסס על עקרונות הקבלה וקשור לרוחו של משה רבינו. על פי תורת הקבלה קיימים 4 רבדים של מציאות, ארבע עולמות, אלו משולים לפרדס, ראשי תיבות של פשט, רמז, דרוש סוד.

אומנותו של השאמאן היא ללכת בפרדס, לעשות מעברים בתודעה בין העולמות, ללמוד לסייר בכל עולם, לדעת לעבוד עם הרבדים השונים של המציאות והתודעה, וללמוד את אומנות הריפוי השייכת לכל רובד. כדי לעשות זאת על השמאן לפתח לב טהור, כוונה טהורה, תודעה עמוקה, התמסרות לרוח ודבקות בשרות הרוחני שלו

אדם ההולך בפרדס לומד להכיר את סודות היקום והבריאה, הוא לומד את התיקון של הנשמה ומוצא את היעוד והשרות הרוחני שלו.

במהלך הקורס נלמד ללכת בפרדס, נעשה היכרות עם הרבדים השונים של המציאות, נלמד כיצד הם משתלשלים בו זמנית, נלמד כיצד להפוך את הנסתר לגלוי, נתרגל שיטות ריפוי שונות, ונעשה עבודה רגשית על לבנו כדי לפתח לב טהור ואהבה וחמלה לכל היצורים הברואים.

במהלך הקורס נשלב הפעלה מעשית של הגופים האנרגטיים, מסעות שאמאניים עם לימוד של עקרונות הקבלה שעליהם מבוסס ידע זה, ושימוש בסוד אותיות הקודש ככלי אנרגטי, תודעתי וריפויי.

כמו כן נשים דגש על נושאים שונים השייכים לשירותו של השאמאן בעולם הרוח: עבודה עם ישויות ונשמות, תקשורת בין העולמות, ריפוי, טכסים.

ראשי פרקים של החומר הנלמד

 • תודעת החלימה ועבודה אישית על חלומות במהלך כל הקורס
 • תנועה בארבע הרבדים השונים של המציאות – הגשמי-רגשי, אנרגטי, סימבולי ועולם הכוונה.
 • תנועה חופשית
 • חסדים, גבורות, ואתיקה של עולם הרוח
 • הפעלת המרכבות
 • עץ הספירות הקבלי
 • להפוך נסתר לגלוי
 • לחצות את הפחד
 • להתגבר, להכיל ולהתמודד עם החסרים האישיים
 • תנועה חופשית
 • טכניקות של ריפוי
 • טכסים שאמאנים
 • עבודה עם נשמות וישויות

שימוש ויישום באותיות ה-א' ב'

 • עבודה עם האותיות ככלי אנרגטי
 • צרופים וגימטריא
 • הילינג בעזרת האותיות
 • הפעלת גופי האור

הערות:

 • העבודה במהלך הסדנה היא אישית וכוללת תרגות בבית במהלך השבוע.
 • כל משתתף בסדנה מתחייב לנהל מחברת חלומות במהלך כל הסדנה, ולתרגל בהתמדה את שיעורי הבית שינתנו. .

מי ייתן וכל היצורים הברואים יהיו מאושרים

סגור לתגובות.