על יסוד שביסוד, היום ה 41 לספירת העומר

המאמר נכתב כחלק מפרוייקט ספירת העומר של נביעה – האקדמ>יה העברית של הרוח

היום יום ה 41 – היום ה 'מ א' לספירת העומר, הוא יום מיוחד, כמו שציינו בהקדמה לספירת יסוד, היום אנו מגיעים לחלוקה חשובה בספירת העומר, החלוקה לאם .. אז,  אם (41) ימים עד יסוד שביסוד ועוד אז (8) ימים המרמזים על שמונה ימי המלכות עד לסוף הספירה המתחילים ממלכות שביסוד. על כן הרחבתי בעניין עד מאוד, אנא מצאו בהרחבה זו עונג ועומק.

היום אנו מגיעים להתעצמות המידה עם עצמה, בה האיכות של הספירה מזככת את עצמה למדרגה חדשה. יסוד שביסוד, ואומר התקשרות שבהתקשרות, ההתקשרות שבתוך ההתקשרות, ההתקשרות להתקשרות, האמת שבאמת, הידועה גם כאמת לאמיתה. ביום זה אנו גם מבינים איך האיכות החיצונית של הספירה התקשרות מעצימה את האיכות הפנימית שלה האמת, שכן ההתקשרות היא תמיד לאמת, והאמת מעצימה את ההתקשרות. כלומר כאשר אדם יעמיק בהתקשרות לעולמות של מעלה הוא יגלה בתוכו את האמת, וכאשר יחיה את האמת שלו זה יעזור לו להתקשר לעולמות של מעלה.

החלוקה של ספירת העומר ל 'אם…אז', מרמזת שביום ה 41, ביסוד שביסוד אנו מגיעים לקפיצת מדרגה, לבקיעה של משהו חדש, ועתה נרחיב.

התקשרות שבהתקשרות פרושו שבתוך המצב של ההתקשרות מגיעים למדרגה חדשה של התקשרות, שבתוך האמת מגיעים למדרגה חדשה של אמת. מדרגה הפותחת ממדים חדשים ויכולה לשנות את כל ראית המציאות.

מסופר (שיח שרפי קודש, ברסלב) כי ר' נתן שאל את רבו ר' נחמן אם להיענות להצעת הרבנות, והשיבו שכן. ושוב שאל, האם זו האמת, והשיבו שוב שכן, כי ודאי נכון להורות לישראל להנהיגם בדרך ישרה. ואז שאל שוב בשלישית האם זו האמת לאמיתה שעליו לקבל רבנות, ואז השיב לו שלא, שכן יש לו יעוד גבוה מזה. כלומר עד מדרגת התקשרות אחת רואים אנו מציאות מסוימת, אך משזו מתעצמת, מתגלה מציאות חדשה, אמת חדשה שמשנה את כל התפיסה שלנו.

האמת הראשונה היא אמת כללית יותר, זו המתאימה את עצמה לכלל, או לחילופין המסתייגת ממנו. האמת הפנימית יותר, האמת לאמיתה, היא אמת אישית, זו המתיחסת לאותנטיות של הנשמה והנפש הפרטית ואינה מגדירה את עצמה ביחס לכלל. האמת הכללית יש בה גבול שכן היא משתמשת בנקודות יחס, באמת האישית אין גבול, שכן עצמאית היא.

וכאן אנו מגיעים לסוד המסביר לנו את החלוקה הפנימית שבספירת העומר ל 'אם … אז', ואת המעבר שקורה ביום זה, כשאשר אנו מגיעים להתקשרות שבהתקשרות אנו מגיעים למעבר מ 'גבול לבלי גבול', מ 'עד לעד בכלל', כלומר מ 'עד' שיש בו גבול, ל 'עד בכלל', עד שאין בו גבול. זהו מעבר מלמטה למעלה.

במעשה בכל מעבר אפשר לעבור בשני כיוונים, לכן במעבר מלמעלה למטה המעבר הוא מבלי גבול לגבול, ובמעבר מלמטה למעלה מגבול לבלי גבול.

ונפרט: העולם הרוחני, עולם האורות שלמעלה הוא עולם בלי גבול, והאתגר הגדול בהגשמתו הוא למצוא את הגבולות הנכונים כדי לאפשר לו להתקשר לעולם המלכות, העולם הזה. ביסוד שביסוד האור המשתלשל מלמעלה מבקיע לו דרך אל עולם המלכות ע"י כך שלוקח הוא גבול. לצורך זה חלק מהאור נעלם (השם עולם, מלשון העלם) ברדתו מטה. כדי להבין את הנאמר ברמה המעשית, ועד כמה איכות זו חשובה ומהותית בחיים, חשבו על חזון שיש לאדם, עד להגשמתו במעשה, יכול החזון להתגשם בדרכים רבות ולכן אין בו גבול, מרגע שמתחילה הפעולה להגשמתו בעולם העשיה ונבחרה דרך אחת, שאר הדרכים שהיו בפוטנציה נעלמות. לא פעם ברובד הרגשי לאנשים קשה להיפרד משאר הדרכים שבפוטנציה, ולכן אין הם מסוגלים להגשים חזונם.

בכיוון ההפוך של המעבר מלמטה למעלה המעבר הוא מגבול לבלי גבול, מצב בו ההתקשרות מגיעה למדרגה כזאת של הזדככות שבה היא מצליחה להתחבר למציאות הרוחנית שמעבר למדרגת עולם המלכות. כאן חשוב להבין שבמעבר בכיוון מעלה מספירת מלכות לספירת יסוד, אנו קודם כל מגיעים למדרגה התחתונה של יסוד שהיא מלכות שביסוד  אך בה עדין נשאר טעם המלכות והגבול, רק כשמתרוממים אנו למדרגת הבאה יסוד שביסוד פורצים אנו לעולם בלי גבול, למצב תודעה של 'עד בכלל'.

המדרגה של אמת שבאמת, היא בסוד 'אהיה אשר אהיה'. אהיה (21) פעמים אהיה = 21 X 21  = אמת (441), ויפה ההקבלה, שכן 'אהיה' כבר היא מדרגה גבוהה של התמסרות וכוונה ודי בה, אך גם כאן יש לה מדרגה פנימית גבוהה וזכה יותר שהיא 'אהיה אשר אהיה', אני מכנה מדרגה זו כ 'קוד החניכה והברכה' שקיבל משה במעמד הסנה הבוער. והעמיקו היטב (שמות ג', פסוק יד).

ואם בסודות ובמעברים עסקנו, הרי לפנינו עוד הקבלה יפה שמן הטעם להעמיק בה בטרם עוברים לשמונה ימי מלכות. בסוד האותיות המעבר בין האותיות ע' לאות א' היא מעבר בין גשמיות לרוחניות, מ ע' בגשמיות ל א' ברוחניות (על משקל, עושר ואושר, רועה ורואה) לכן במקביל ל 'ספירת העומר' העובדת על המידות הפנימיות, מתקיימת לה 'ספירת האומר' הבוראת עולמות, כנכתב בספר בראשית העולם נברא ע"י 10 מאמרות, 'ויאמר אלהים…', כאן השורש אמר מייצג את שלושת האלמנטים, אמר ראשי תיבות של אש, מים רוח, וגם מיצג את מדרגות ההשתלשלות של האורות, אמר ראשי תיבות של אור, מים, רקיע. אם כך בספירת האומר, ביסוד שביסוד אנו מגיעים לשער המלכות, שהיא הכוונה והתכלית של הבריאה.

ועוד בענין יסוד שביסוד, 'אם' ימים עד ליסוד שביסוד מייצגים את מדרגות השתלשלות הבריאה. במדרגה הזכה ביותר 'אם' – מלשון אמא, הכח הנשי של בבריאה. מתחת 'אם' שב 'אדם' – אם שבתוך הפנימיות שלה האות ד', המייצג את המרחב שלתוכו נברא העולם. מתחת 'אם' שב 'אברהם' – אם שבתוכה האותיות 'ברה' שזה 'בהר' מלשון בהירות, וגם 'בהר' גימטריא אור, כלומר 'אם' שמביאה בתוכה בהירות, אור. ובמדרגה התחתונה אם שב 'אלהים' – 'אם' שבתוכה האותיות 'להי' גימטריא של 'אדם', כלומר 'אם' שבתוכה אדם.

לסיום ובעניין אחר השייך ליסוד שביסוד, 'אם' גם מרמזת על הציפיה לגאולה, שכן 'אם' רומז לשלושה זוגות גואלים: אהרון משה, אסתר מרדכי, אליהו משיח.

רבקה זוהר שרה 'רבי עקיבא  איש צנוע, היה רועה בין הרועים', כלומר היה ' רואה בין הרואים', כלומר במדרגה של התקשרות בהתקשרות. לא מכירים את השיר, הנה http://www.youtube.com/watch?v=HRHoL3Dqrlo

 

הצעה לתרגול יומי

לפניכם: הפעלה אנרגטית, התבוננות מודעת, ומדיטציה, אתם מוזמנים לתרגל את שלושתם או את חלקם.

 

הפעלה – אמרו בקול רם 3 פעמים 'אהיה אשר אהיה', עתה אמרו שוב והלבישו כוונה אמיתית בעניין.

נפשו החוצה פעם אחת, התרכזו בספירת יסוד, באזור הפירינאום ואברי המין, בעזרת כח ההדמיה ראו בתוכה שבע מדרגות, התרכזו בזו השניה, וחזרו מנטלית, או הגידו בקול רם ועם כוונה צלולה: אני מפעיל את מרכבת יסוד שביסוד. השארו בשקט כמה רגעים, הרגישו וחוו את האזור לאחר שהפעלתם אותו.

 

התבוננות – שבו בנוח, עצמו עיניים, קחו כמה נשיפות עמוקות, התבוננו באמת הפנימית שלכם, מצאו בתוכה את נקודה האמת שאמת, תנו לה להיות נוכחת וראו מה בוקע ממנה.

 

מדיטציה – נשפו החוצה 3 פעמים, בעזרת כח ההדמיה ראו רשת, היו מודעים לגודלם של הריבועים של הרשת. נשפו החוצה פעם אחת אספו את כל התודעה שלכם ועברו דרך אחד הריבועים של הרשת. עתה ראו רשת עם ריבועים קטנים יותר, נשפו החוצה פעם אחת ועברו דרך אחד הריבועים, ראו שוב רשת עם ריבועים קטנים עוד יותר ועברו דרכה, המשיכו בתרגיל עד לרשת עם הריבועים הכי קטנים שאתם יכולים לעבור דרכה.

ראו אם תרגיל זה עוזר לכם לזכך את התודעה.

לאתר של נביעה

תגובה אחת על על יסוד שביסוד, היום ה 41 לספירת העומר

  1. מאת גיליה טואג‏:

    אכן, התענגתי. תודה.
    ותודה על צילום הנוריות המדהים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *